13:35:07 Thứ 6 - 27/9/2019

Tần suất thí nghiệm vật liệu xây dựng của dự án

Tần suất thí nghiệm vật liệu xây dựng của một dự án, công trình… luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu để đảm bảo chất lượng của công trình, dự án đó. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng nắm được rõ ràng, cụ thể về quy cách và tần suất lấy mẫu thí nghiệm. Hãy theo dõi bài viết dưới đây và liên hệ ngay cho Trung Tâm Thí Nghiệm Kiểm Định Vật Liệu Xây Dựng qua hotline: 0979 635 840 để được tư vấn cụ thể.

Tất cả các hạng mục thí nghiệm vật liệu xây dựng được thực hiện cho dự án, công trình xây dựng dưới đây đều được Trung Tâm thực hiện thí nghiệm hiện trường hay phòng thí nghiệm và hoàn thiện hồ sơ. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá ưu đãi.

Thí nghiệm vật liệu xây dựng cho dự án, công trình
Thí nghiệm vật liệu xây dựng cho dự án, công trình

TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM  

DỊCH VỤ VÀ BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

A

PHẦN THI CÔNG HẠ TẦNG

A.1

CÔNG TÁC ĐẤT

1 Thí nghiệm một số tính chất cơ lý thông thường của vật liệu sử dụng làm nền đất (đất, cát) 500m3/ lấy 1 mẫu theo chỉ định Thí nghiệm đất – cát đắp – đá trong phòng thí nghiệm và hiện trường

 

Xác định độ chặt tiêu chuẩn đất tại hiện trường

2 Thí nghiệm độ chặt tối ưu của vật liệu (đất, cát) 500m3/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
3 Thí nghiệm độ chặt hiện trường của vật liệu nền đường (đất, cát) bằng phương pháp dao vòng. 300m2/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
4 Thí nghiệm một số tính chất cơ lý thông thường của vật liệu sử dụng làm nền (base) 500m3/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
5 Thí nghiệm độ chặt tối ưu của vật liệu (base) 500m3/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
 

6

Thí nghiệm độ chặt hiện trường của vật liệu nền đường (base) bằng phương pháp rót cát 300m2/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
7 Thí nghiệm một số tính chất cơ lý thông thường của vật liệu sử dụng làm nền (subbase) 500m3/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
8 Thí nghiệm độ chặt tối ưu của vật liệu (subbase) 500m3/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
9 Thí nghiệm độ chặt hiện trường của vật liệu nền đường (subbase) bằng phương pháp rót cát 300m2/ lấy 1 mẫu theo chỉ định

A.2

VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG

1 Thiết kế cấp phối bê tông nhựa 2 cấp phối Thiết kế cấp phối bê tông đạt chuẩn
2 Thí nghiệm tính chất nhựa đường 40m3/ lấy 1 mẫu Dịch vụ thí nghiệm nhựa Bitum
3 Khoan mẫu tại hiện trường, thí nghiệm tính chất bê tông nhựa hạt trung 200 tấn/ lấy 1 mẫu theo chỉ định Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường bằng phương pháp khoan lấy mẫu
4 Khoan mẫu tại hiện trường, thí nghiệm tính chất bê tông nhựa 200 tấn/ lấy 1 mẫu theo chỉ định

A.3

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

1 Thí nghiệm tính chất cơ lý của gạch xây 10 vạn viên/ tổ mẫu thí nghiệm tất cả các chỉ tiêu Thí nghiệm gạch xây dựng
2 Vật liệu chế tạo vữa xây Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
2.1 Xi măng PC, PCB, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa thông thường 50 tấn/ 1 mẫu thí nghiệm Tiêu chuẩn thí nghiệm xi măng
2.2 Cát: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hóa thông thường 500 tấn (350 m3)/ 1 mẫu thí nghiệm Thí nghiệm cát cho bê tông và vữa
3 Thiết kế cấp phối vữa xây trát 4 cấp phối Thiết kế cấp phối bê tông đạt chuẩn
4 Thí nghiệm cường độ nén của vữa ở tuổi 7 ngày và 28 ngày Theo hạng mục công trình:

Mỗi hạng mục lấy 3 tổ mẫu (nén R7, R28 và lưu)

Quy đổi Mác bê tông (M) tương ứng với cấp độ bền (B)

Bê tông – phân Mác theo cường độ nén

A.4

HỆ THỐNG VỈA HÈ

1 Thí nghiệm độ chặt vỉa hè 300m2/ lấy 1 mẫu theo chỉ định
2 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường của gạch lát vỉa hè 15.000 viên/ lấy 1 tổ mẫu

B

PHẦN KẾT CẤU

B.1

CÔNG TÁC BÊ TÔNG

1 Thí nghiệm độ sụt của hỗn hợp bê tông 7m3/ lấy 1 lần theo chỉ định Đánh giá chất lượng bê tông
2

 

Thí nghiệm xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn
3 Thí nghiệm xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn
4 Thí nghiệm xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn
5 Lấy mẫu bê tông tại hiện trường, bảo dưỡng mẫu đến tuổi thí nghiệm, thí nghiệm xác định cường độ nén của bê tông Dịch vụ thí nghiệm nén mẫu bê tông tại Hà Nội
 – Cọc khoan nhồi 18 viên/ cọc khoan nhồi 2 tổ R7, 3 tổ R28, 1 tổ lưu
 – Phần móng và tầng hầm 20-50m3/ 9 viên 1 tổ R7, 1 tổ R28, 1 tổ lưu
 – Các cấu kiện khác 20m3/ 9 viên 2 tổ R7, 3 tổ R28, 1 tổ lưu
6 Thí nghiệm cường độ uốn của bê tông Xác định cường độ bê tông trên mẫu theo tiêu chuẩn mới nhất
7 Thí nghiệm cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường bằng phương pháp khoan lấy mẫu
8 Thí nghiệm độ chống thấm nước của bê tông 500m3/ lấy 1 mẫu Phụ gia chống thấm cho bê tông và vữa

B.2

VẬT LIỆU CHẾ TẠO BÊ TÔNG

1 Xi măng PC, PCB, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa thông thường 50 tấn/ 1 mẫu thí nghiệm Tiêu chuẩn thí nghiệm xi măng
2 Cát: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hóa thông thường 500 tấn (350 m3)/ 1 mẫu thí nghiệm Thí nghiệm cát cho bê tông và vữa
 

3

Đá dăm: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa thông thường 500 tấn (350 m3)/ 1 mẫu thí nghiệm Thí nghiệm đá dăm – cấp phối đá dăm uy tín

B.3

CỐT THÉP

1 Xác định đường kính của cốt thép (các loại đường kính) 40 tấn/ tổ mẫu Khảo sát kiểm định nâng tầng nhà ở 68 Xuân Diệu

Khảo sát chất lượng nhà ở tại Tam Đảo Vĩnh Phúc

2 Thí nghiệm các tính chất cơ lý của cốt thép: cường độ kéo, uốn, độ giãn dài Thí nghiệm thép xây dựng tại Hà Nội
2.1 Thép hình 20 tấn/ tổ mẫu
2.2 Thép tấm 20 tấn/ tổ mẫu
2.3 Thép tròn 40 tấn/ tổ mẫu

B.4

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

1 Thí nghiệm Bentonite Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn
2 Thí nghiệm Sonic kiểm tra chất lượng cọc 50% số cọc
3 Thí nghiệm PDA kiểm tra chất lượng cọc Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn
4 Thí nghiệm PIT kiểm tra chất lượng cọc 100% số cọc

C

PHẦN HOÀN THIỆN

1 Cường độ nén của vữa xây, trát, láng, lát Lấy theo từng tầng và từng nhà phụ thuộc theo tiến độ thi công Xác định cường độ bê tông trên mẫu theo tiêu chuẩn mới nhất
2 Gạch xây: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý chính 5 vạn viên/ tổ mẫu thí nghiệm tất cả các chỉ tiêu Thí nghiệm gạch xây dựng
3 Đá Granit: thí nghiệm một số chỉ tiêu chính 500m3/ lấy 1 tổ mẫu Thí nghiệm đá dăm – cấp phối đá dăm uy tín
 

4

 Gạch đá ốp lát: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý chính 500m3/ lấy 1 mẫu Thí nghiệm gạch ốp – lát
5 Ngói: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý chính 0.5 vạn viên / lấy 1 tổ mẫu Thí nghiệm ngói đất sét nung
6 Sơn: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý chính 1.350 tấn/ lấy 1 tổ mẫu Đánh giá chất lượng sơn lót – sơn phủ – sơn kẻ đường
7 Bột bả: thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý chính Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn Thí nghiệm bột bả uy tín chất lượng tại Hà Nội

D

PHẦN THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC

1 Thí nghiệm một số tính chất cơ bản của dây điện Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn Thí nghiệm dây điện – cáp điện – ống luồn dây điện

Thí nghiệm dây điện cáp điện

Thí nghiệm điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét

2 Thí nghiệm một số tính chất cơ bản của ống nước Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn Thí nghiệm ống PVC – HDPE và phụ kiện

E

PHẦN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

1 Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông tại hiện trường bằng phương pháp kết hợp giữa súng bật nẩy và máy siêu âm Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nẩy

Đánh giá chất lượng bê tông bằng phương pháp siêu âm

2 Thí nghiệm kiểm tra điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét và hệ thống an toàn điện Theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn Thí nghiệm điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét

 

 Quý Khách hàng có nhu cầu thí nghiệm vật liệu xây dựng hoặc tìm Phòng Thí Nghiệm uy tín – chất lượng, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điện thoại: 0979 635 840

Website:  https://thinghiemvlxd24h.com/

Email:  thinghiemkdvlxd@gmail.com

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979.635.840

Contact Me on Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?