Nhiệm vụ: Chúng tôi có sứ mệnh mang tới cho Quý khách hàng các dịch vụ thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng với trải nghiệm tốt nhất.

Cam kết: Mọi dịch vụ mà Quý khách hàng sử dụng đều được thực hiện chính xác, đúng quy trình, kỹ thuật đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng và chất lượng.