13:35:07 Thứ 6 - 27/9/2019

Tiêu chuẩn áp dụng công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác thí nghiệm là điều kiện tiên quyết mà tất cả các mọi thí nghiệm đánh giá kiểm tra chất lượng đều phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo quy trình, quy định hiện hành.

Việc tiến hành các thí nghiệm kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng của công trình.

Thông qua thí nghiệm các cơ quan chức năng có được số liệu để đánh giá chất lượng các loại vật liệu, phục vụ công tác nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng đại trà, phục vụ quản lý chất lượng trong quá trình thi công.

Đồng thời qua các thí nghiệm có thể phát hiện ra các sai phạm, vi phạm từ đó xử lý và chỉ đạo kịp thời các nhà thầu theo từng lộ trình thi công.

Dưới đây là tất cả các thí nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào được áp dụng theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà Nước cho từng hạng mục của dự án. Cùng các tiêu chuẩn thí nghiệm là các bài viết, dịch vụ thí nghiệm liên quan của Trung Tâm Thí Nghiệm mà Quý khách có thể tham khảo phía dưới mỗi hạng mục.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi – Trung Tâm Thí Nghiệm Kiểm Định Vật Liệu Xây Dựng khi Quý khách có nhu cầu thí nghiệm và hoàn thiện hồ sơ qua SĐT: 0979 635 840. Tận tình – uy tín – chất lương – kịp tiến độ là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

Tiêu chuẩn áp dụng công tác thí nghiệm
Thiết bị, máy móc phục vụ thí nghiệm

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

STT NỘI DUNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA PHƯƠNG PHÁP THỬ YÊU CẦU KỸ THUẬT

I

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ CỦA XI MĂNG

1 Lấy mẫu thí nghiệm TCVN 4787:2009

TCVN 6260:2009 (áp dụng đối với xi măng PCB)

TCVN 2682:2009 (áp dụng đối với xi măng PC)

2 Tỷ diện TCVN 4030:2003
3 Độ ổn định thể tích TCVN 6017:1995
4 Thời gian đông kết TCVN 6017:1995
5 Cường độ xi măng TCVN 6016:2011
6 Tỷ trọng TCVN 4030:2003
7 Độ mịn TCVN 4030:2003
THAM KHẢO

II

THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

1 Lấy mẫu thí nghiệm TCVN 7572 -1:2006

TCVN 7570:2006

2 Xác định thành phần hạt TCVN 7572-2:2006
3 Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước TCVN 7572-4:2006
4 Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn TCVN 7572-5:2006
5 Xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp TCVN 7572-6:2006
6 Xác định độ ẩm TCVN 7572-7:2006
7 Xác định hàm lượng chung: bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ TCVN 7572-8:2006
8 Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ TCVN 7572-9:2006
9 Xác định hàm lượng Mica trong cốt liệu nhỏ TCVN 7572-20:2006
10 Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc TCVN 7572-10:2006
11 Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn TCVN 7572-11:2006
12 Xác định độ mài mòn Los Angeles (AL) TCVN 7572-12:2006
13 Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn TCVN 7572-13:2006
14 Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa TCVN 7572-17:2006
15 Xác định hàm lượng hạt bị đạp vỡ TCVN 7572-18:2006
16 Xác định hàm lượng Mica TCVN 7572-20:2006
THAM KHẢO

III

HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG, VỮA

1 Lấy mẫu bê tông TCVN 3105:1993
2 Xác định giới hạn độ bền nén bê tông TCVN 3118:1993
3 Xác định giới hạn bền kéo khi uốn bê tông TCVN 3119:1993
4 Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa TCVN 3120:1993
5 Xác định độ chống thấm nước bê tông TCVN 3116:1993
THAM KHẢO

IV

KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG

1 Thử kéo TCVN 197:2014

TCVN 1651:2008

2 Thử uốn TCVN 198:2008
3 Thí nghiệm kéo mối nối ren TCVN 197:2014

TCVN 1916:1995

4 Thí nghiệm kéo bulong TCVN 197:2002 –           
5 Kiểm tra chất lượng mối hàn (thử uốn) TCVN 5401:1991
6 Kiểm tra chất lượng mối hàn cống (thử nén dẹt) TCVN 5402:1991
7 Thử kéo mối hàn kim loại TCVN 5403:1991
8 Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm TCXD 165:1988
THAM KHẢO

 

V

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG

1 Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) TCVN 4195:2012
2 Xác định độ ẩm và độ hút ẩm TCVN 4196:2012
3 Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy TCVN 4197:2012
4 Xác định thành phần cỡ hạt TCVN 4198:1995
5 Xác định độ chặt tiêu chuẩn TCVN 4201:2012
6 Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) TCVN 4202:2012
7 Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm 22TCN 332-06
THAM KHẢO

VI

BÊ TÔNG NHỰA

1 Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) TCVN 8860:2011

TCVN 8819:2011

2 Xác định KLTT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa TCVN 8860:2011
3 Xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa bằng phương pháp tỷ trọng kế và PP tính toán TCVN 8860:2011
4

 

Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt TCVN 8860:2011
5 Độ bão hòa nước của bê tông nhựa TCVN 8860:2011
6

 

Hệ số trương nở của bê tông nhựa sau khi bão hòa nước TCVN 8860:2011
7 Cường độ chịu nén TCVN 8860:2011
8 Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt TCVN 8860:2011
9 Độ bền chịu nước sau khi bão hòa nước lâu TCVN 8860:2011
10 Thí nghiệm Marshall (độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước) TCVN 8860:2011
11 Thành phần hạt cốt liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa TCVN 8860:2011
12 Hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa bằng phương pháp chiết TCVN 8860:2011
THAM KHẢO

VII

THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

1 Dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai 22TCN 02:1971
2 Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát 22TCN 346:2006
3 Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m TCVN 8864:2011
4 Xác định độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ ghề quốc tế IRI 22TCN 277:2011
5 Xác định Modul đàn hồi “E” nền đường bằng tấm ép cứng TCVN 8861:2011
6 Xác định Modul đàn hồi “E” chung của áo đường bằng Benkelman TCVN 8867:2011
7 Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát TCVN 8866:2011
8 Đô điện trở đất TCVN 9385:2012
9 Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén bê tông TCVN 9335:2012
10 Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ. vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông TCVN 9335:2012
11 Xác định cường độ bê tông và vết nứt bằng phương pháp siêu âm TCVN 9357:2012
12 Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình – Đánh giá độ bền TCVN 5573:1191

TCVN 5574:1991

13 Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình – Đánh giá độ cứng TCVN 5575:1991
14 Trắc địa công trình xây dựng TCVN 3972:1985
15 Đo lún công trình TCXDVN 271:2002
16 Cọc – PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269:2002
17 Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm TCVN 9396:2012
18 Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) TCXDVN 358:2005
19 Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) ASTM D4945:2000
20 Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu TCVN 3118:1993

TCVN 3105:1993

TCXDVN 239:2006

THAM KHẢO

VIII

THỬ NGHIỆM VỮA XÂY

1 Lấy mẫu vữa TCVN 3121-1:2003
2 Xác định cường độ nén và uốn của vữa đã đóng rắn TCVN 3121-11:2003
THAM KHẢO

IX

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY

1 Xác định cường độ bền nén TCVN 6355-1:2009

TCVN 1450:2009

TCVN 1451:1998

2 Xác định cường độ bền uốn TCVN 6355-2:2009
3 Xác định độ hút nước TCVN 6355-3:2009
4 Xác định khối lượng thể tích TCVN 6355-5:2009
THAM KHẢO

X

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ

1 Xác định số vòng năm TCVN 8048:2009

TCVN 1072:1971

2 Xác định độ ẩm khi thử cơ lý TCVN 8048:2009
3 Xác định độ hút ẩm TCVN 8048:2009
4 Xác định độ hút nước và độ giãn dài TCVN 8048:2009
5 Xác định giới hạn bền khi nén TCVN 8048:2009
6 Xác định giới hạn bền khi kéo TCVN 8048:2009
7 Xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh TCVN 8048:2009
THAM KHẢO

XI

CƠ LÝ BENTONNIT

1 Xác định khối lượng riêng TCVN 9395:2012
2 Độ nhớt TCVN 9395:2012
3 Hàm lượng cát TCVN 9395:2012
4 Tỷ lệ keo TCVN 9395:2012
5 Độ PH TCVN 9395:2012
6 Hàm lượng mất nước TCVN 9395:2012
7 Độ dày của áo sét TCVN 9395:2012
8 Lực cắt tĩnh TCVN 9395:2012
9 Tính ổn định TCVN 9395:2012
THAM KHẢO

XII

KÍNH XÂY DỰNG

1 Xác định đồ bền va đạp bằng bi rơi TCVN 7368:2004
2 Xác định độ bền va đạp bằng con lắc TCVN 7368:2004
3 Xác định độ bền nhiệt

+ Thử điều kiện ẩm

+ Thử điều kiện khô

TCVN 7364:2004
4 Kính xây dựng – phương pháp thử TCVN 7219:2002
5 Kính xây dựng – kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp TCVN 6364-1:-6:2004

 

6 Kính xây dựng – Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại TCVN 7737:2007
7 Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt an toàn TCVN 7455:2004
THAM KHẢO

XIII

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

1 Phương pháp xác định độ dày tiêu chuẩn 14TCN 92:96

ASTM D4595

2 Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích 14TCN 93:96

ASTM D4595

3 Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc của vải 14TCN 94:96

ASTM D4595

4

 

Phương pháp xác định độ bền kéo và độ dãn dài 14TCN 95:96

ASTM D4595

5 Phương pháp xác định sức chọc thủng (phương pháp rơi côn), độ dày tiêu chuẩn 14TCN 96:96

ASTM D4595

6 Phương pháp xác định độ thấm xuyên 14TCN 97:96

ASTM D4595

7 Phương pháp xác định độ dẫn nước 14TCN 98:96

ASTM D4595

8 Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím và nhiệt độ 14TCN 99:96

ASTM D4595

THAM KHẢO

XIV

GẠCH ỐP LÁT

1 Xác định kích thước và hình học TCVN 6415:98
2 Xác định độ hút nước TCVN 6415:98
3 Xác định độ bền uốn TCVN 6415:98
4 Xác định độ mài mòn TCVN 6415:98
5 Xác định độ bền nhiệt TCVN 6415:98
6 Xác định độ bền rạn men TCVN 6415:98
THAM KHẢO

XV

DÂY ĐIỆN

1 Độ bền điện áp tần số công nghiệp TCVN 5935:95

TCVN 6610-5:2007

2 Điện trở suất khối cách điện ở 700C TCVN 5936:95
3 Đường kính dẫn ruột, đường kính sợi đồng TCVN 6612:2007

TCVN 6610-1:2007

4 Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C TCVN 6612:2007
THAM KHẢO

 

 Quý Khách hàng có nhu cầu thí nghiệm vật liệu xây dựng, hoàn thiện hồ sơ hoặc tìm Phòng Thí Nghiệm uy tín – chất  lượng, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi: 

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điện thoại: 0979 635 840

Website:  https://thinghiemvlxd24h.com/

Email:  thinghiemkdvlxd@gmail.com

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979.635.840

Contact Me on Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?