TCXDVN 302:2004 – Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 302: 2004  “Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” quy định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng nước dùng trộn bê trông và vữa.

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 4506: 1987 và được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định năm 2004.

1. Phạm vi áp dụng TCXDVN 302:2004 – Nước trộn bê tông và vữa

 • Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng nước dùng trộn bê tông và vữa.
 • Nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn này cũng có thể dùng để bảo dưỡng bê tông và rửa cốt liệu dùng trong xây dựng.

Chú thích: Nước uống đạt chất lượng dùng để trộn bê tông và vữa.

Nước trộn bê tông và vữa
Nước trộn bê tông và vữa

2.Tiêu chuẩn viện dẫn

– TCVN 2671 : 1978 – Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ.

– TCVN 4560 : 1988 – Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng cặn.

– TCVN 5501 : 1991 – Nước uống. Yêu cầu kỹ thuật.

– TCVN 5992 : 1995 – Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

– TCVN 5993 : 1995 – Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

– TCVN 6016 : 1995 – Xi măng. Phương pháp xác định độ bền.

– TCVN 6017 : 1995 – Xi măng. Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

– TCVN 6194: 1996 – Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo).

– TCVN 6196-3: 2000 – Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 3: Xác định natri và kali bằng đo phổ phát xạ ngọn lửa.

– TCVN 6200 : 1996 – Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

– TCVN 6492 : 1999 – Chất lượng nước. Xác định pH.

3. Định nghĩa và thuật ngữ

Trong tiêu chuẩn này áp dụng những thuật ngữ sau:

 • Nước trộn bê tông/ vữa: Nước dùng để trộn hỗn hợp bê tông/ vữa mà không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông/ vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông/ vữa trong quá trình sử dụng.
 • Nước uống: Nước có chất lượng phù hợp TCVN 5501:1991.
 • Mẫu đơn: Mẫu riêng lẻ được lấy một cách ngẫu nhiên (về thời gian/ hoặc vị trí) từ một vùng nước.

4. Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 302:2004 – Nước trộn bê tông và vữa

Nước trộn bê tông và vữa cần có chất lượng thoả mãn các yêu cầu sau:

 • Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.
 • Lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/l.
 • Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.
 • Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa trang trí.
 • Theo mục đích sử dụng, hàm lượng muối hoà tan, lượng ion sunfat, lượng ion clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị qui định trong bảng 1.

Bảng 1 – Hàm lượng tối đa cho phép của muối hoà tan, ion sunfat, ion clo và cặn không tan trong nước trộn bê tông và vữa

(Đơn vị tính bằng mg/l)

Mục đích sử dụng

Mức cho phép

Muối

hoà tan

Ion sunfat (SO4-2) Ion Clo

(Cl)

Cặn không tan
1. Nước trộn bê tông và nước trộn vữa bơm bảo vệ cốt thép cho các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước. 2000 600 350 200
2. Nước trộn bê tông và nước trộn vữa chèn mối nối cho các kết cấu bê tông cốt thép. 5000 2000 1000 200
3. Nước trộn bê tông cho các kết cấu bê tông không cốt thép. Nước trộn vữa xây và trát. 10000 2700 3500 300

 

Chú thích:

1) Khi sử dụng xi măng nhôm làm chất kết dính cho bê tông và vữa, nước dùng cho tất cả các phạm vi sử dụng phải theo đúng qui định của mục1 bảng 1.

2) Trong trường hợp cần thiết, cho phép sử dụng nước có hàm lượng ion clo vượt quá qui định của mục 2 bảng 1 để trộn bê tông cho kết cấu bê tông cốt thép, nếu tổng hàm lượng ion clo trong bê tông không vượt quá 0,6kg/m3.

3) Trong trường hợp nước dùng để trộn vữa xây, trát các kết cấu có yêu cầu trang trí bề mặt hoặc ở phần kết cấu thường xuyên tiếp xúc ẩm thì hàm lượng ion clo khống chế không quá 1200 mg/l.

 • Khi nước được sử dụng cùng với cốt liệu có khả năng gây phản ứng kiềm – silíc, tổng hàm lượng ion natri và kali không được lớn hơn 1000 mg/l.
 • .Nước không được chứa các tạp chất với liều lượng làm thay đổi thời gian đông kết của hồ xi măng hoặc làm giảm cường độ nén của bê tông và thỏa mãn các yêu cầu ở bảng 2 khi so sánh với mẫu đối chứng.

Bảng 2 – Giới hạn cho phép về thời gian ninh kết và cường độ chịu nén của hồ xi măng và bê tông

Chỉ tiêu kỹ thuật

Giới hạn cho phép
Thời gian đông kết của xi măng phải đảm bảo:

– Bắt đầu, giờ

– Kết thúc, giờ

không nhỏ hơn 1

không lớn hơn 12

Cường độ chịu nén của vữa tại tuổi 28 ngày, % so với mẫu đối chứng

không nhỏ hơn 90

 

Chú thích:

1.Mẫu đối chứng sử dụng nước uống được tiến hành song song và dùng cùng loại xi măng với mẫu thử.

2.Thời gian đông kết của xi măng được xác định ít nhất 2 lần theo TCVN 6017:1995.

3.Việc xác định cường độ chịu nén của vữa (Thử bằng vữa xi măng dùng để sản xuất bê tông) được thực hiện theo TCVN 6016:1995.

Xem thêm: Bê tông

 Quý Khách hàng có nhu cầu thí nghiệm vật liệu xây dựng hoặc tìm Phòng Thí Nghiệm uy tín – chất lượng, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điện thoại: 0979 635 840

Website:  https://thinghiemvlxd24h.com/

Email:  thinghiemkdvlxd@gmail.com

Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979.635.840

Contact Me on Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?